Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez parafię

Informujemy, że Pustelnia na Świętej Górze Polanowskiej przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach wynikających z przepisów prawa kanonicznego i mając za podstawę prawną Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim z dnia 13 marca 2018 r. Szczegóły dotyczące celu, sposobu i czasu przetwarzania danych oraz ich zakresu zostały wskazane w poniższych punktach niniejszej informacji.

1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pustelnia na Świętej Górze Polanowskiej.

2. Możliwość kontaktu z administratorem. Z administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować:

 1. korespondencyjnie na adres: Świętej Trójcy 4, 80-822 Gdańsk;
 2. telefonicznie pod numerem: 58 301 85 25;
 3. drogą elektroniczną na adres kuria [AT] franciszkanie [DOT] gdansk.pl;

Parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

3. Cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji czynności parafialnych określonych powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym, do których należy:

 • prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian,
 • prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym,
 • prowadzenie kartotek parafialnych,
 • wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych,
 • inne zadania parafialne, np. publikowanie informacje o autorstwie artykułów w gazetce parafialnej, przynależności do grupy parafialnej, itp.

4. Zakres danych osobowych. Zakres danych przetwarzanych przez administratora wynika z celów wymienionych w p. 3 i obejmuje:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • wyznanie,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • wizerunek,
 • inne dane np. związane z udzielanymi sakramentami lub dane wykorzystywane podczas procesowej procedury kanonicznej.

5. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych wymienionych w p. 4 są inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do otrzymania wypisu z ksiąg metrykalnych uprawniona jest wyłącznie osoba, której dane dotyczą (za okazaniem dokumentu tożsamości) lub posiadająca pełnomocnictwo od osoby, której dane dotyczą.

6. Planowany czas przechowywania danych osobowych. Dane są przechowywane przez administratora tak długi, dopóki wymaga tego realizacja celów wymienionych w p. 3.

7. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od administratora sprostowania danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu),
 2. usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu (w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu),
 3. ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu).

8. Źródło danych. Administrator przetwarza dane, które otrzymał albo bezpośrednio od Pani/Pana albo od Pani/Pana rodziców lub innych osób sprawujących opiekę prawną.

9. Wizerunek.

 1. Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne;
 2. wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.

10. Monitoring. Obiekt oraz teren kościoła parafialnego jest monitorowany i oznaczony odpowiednimi informacjami. Wejście na ten teren wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w rozumieniu przepisów KIOD do celów związanych z funkcjonowaniem monitoringu.

Informujemy, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych:

Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych w Archidiecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. kard. Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin, inspektor [AT] koszalin [DOT] opoka.org.pl,

a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych,

Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6,
01-015 Warszawa,
kiod [AT] episkopat [DOT] pl, www.kiod.episkopat.pl

 

Informacja o wykorzystaniu plików cookies („polityka cookies”)

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Podczas korzystania z serwisu www.franciszkanie.gdansk.pl na Twoim komputerze mogą być umieszczane pliki „cookies” (pot. „ciasteczka”). „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe złożone z liter i cyfr, które za Twoją zgodą umożliwiają zidentyfikowanie Cię jako użytkownika naszego serwisu w celach statystycznych.
 3. Pliki cookies zbierają wyłącznie funkcje informacyjne dla serwisu, przy czym nie gromadzą o Tobie żadnych danych. Używanie „ciasteczek”, pozwala ułatwić korzystanie z serwisu, pomagając również badać potrzeby naszych użytkowników.
 4. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy „cookies” – trwałe i tymczasowe (ciasteczka sesji). Trwałe ciasteczka są zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Natomiast ciasteczka sesji przechowuje się jedynie tymczasowo i są one usuwane, gdy przeglądarka zostanie zamknięta.
 5. Obsługa plików „cookies” nie jest warunkiem koniecznym do samego przeglądania stron serwisu www.franciszkanie.gdansk.pl, jest jednak pomocna przy tworzeniu statystyk odwiedzalności strony.
 6. Pliki „cookies” można w prosty sposób usunąć z komputera z poziomu przeglądarki internetowej.
 7. By zablokować możliwość instalowania plików „cookies” przez przeglądarki internetowe lub dowiedzieć się więcej na temat plików cookies dla poszczególnych przeglądarek, kliknij na odpowiednią ikonę poniżej: Google Chrome; Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Safari
 8. Całkowite zablokowanie plików „cookies”, skutkować może niedostępnością niektórych funkcji serwisu.